Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI IT AL SC CAR TOP SRL"
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

Pagina Oficiala Uniunea-Europeana Pagina Oficiala Guvernul Romaniei Instrumente-Structurale

 

Cadastru

SCURT ISTORIC- Etimologia termenului „cadastru". Originea cuvantului cadastru nu este stabilită în mod cert, existând mai multe ipoteze privind apariția acestuia. O prima varianta atribuie termenului origine greaca, potrivit careia ar deriva din cuvântul compus ,,katastikon" (prefixul ,,kata" înseamnă de sus în jos, iar ,,stikon" are semnificatia de registe, de impunere, carte de însemnări, carte de comerț). Potrivit altor opinii, termenul cadastru ar deriva din cuvântul de origine latină ,,capitastrum", care are legatură cu ,,capitionis registrum" sau ,,capitum registrum",ceea ce ar însemna impozit pe capul familiei (,,capitatio"). Denumirea apare intr-o forma apropiata, folosită cu intelesul actual - ,,catastico" într-un document din anul 1185 găsit la Veneția. Ulterior, a trecut și la alte state italiene sub forma ,,il cotastro", apoi în Franța sub forma „le cadastre" și Germania ,,der (das) Kataster". În țara noastră apare la începutul secolului XIX, adaptat foneticii limbii române, sub forma actuala ,,cadastru". Din perioada interbelică, prin Legea nr. 237/1933, s-a adoptat denumirea de ,,cadastru funciar", iar prin Legea nr. 7/1996 definește termenii ,,cadastru general' și ,,publicitate imobiliară"

Definiție- este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ.

Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară numit Carte funciara, deschis la OCPI.

            Cadastrul este:

        - obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren,

        - unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic atat pentru utilizator cat si pentru beneficiar,

        - dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente, general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale,

        - obligatoriu, pe intreg teritoriul tarii, pentru proprietarii de bunuri imobile si pentru institutiile care gestioneaza bunurile imobile.        

 

Evidențierea imobilelor cadastrate se face prin acordarea unui identificator ce poarta numele de număr cadastral:

             

Ai nevoie de cadastru si intabulare?Dacă răspunsul la întrebare este afirmativ, atunci ați ajuns unde trebuie. Prin intermediul unei aparaturi performante de măsurare oferim promptitudine și calitate clienţilor noştri.

Măsuratorile sunt efectuate prin intermediul unei aparaturi performante, Stații totale SOKKIA, TOPCON, receptoare GPS - SOKKIA, TOPCON, scanner laser, etc.

Acte necesare(alta subpagina) pentru lucrarea de cadastru și intabulare.

 

Consultanța de specialitate pentru cadastru si intabulare este oferită gratuit pentru lucrările comandate.

 

În acest sens executăm lucrări topo-cadastrale necesare obținerii numărului cadastral în vederea înscrierii în CARTEA FUNCIARĂ a imobilului. Lucrarea constă în:

-         identificarea imobilului – folosind documentele cartografice (planuri, hărți, fotograme, ortofotoplanuri, etc.) din zona de lucru;

-         efectuarea de măsurători folosind stații totale, receptoare G.P.S., scanner terestru a coordonatelor punctelor de contur a terenului și construcțiilor în sistem de proiecșie Stereografic 1970;

-         întocmirea la  birou a dosarului de cadastru și carte funciară. Lucrările cadastrale pot fi : cadastru pentru apartamente, cadastru pentru terenuri intravilane si extravilane, cadastru pentru terenuri cu construcții, cadastru pentru actualizarea cărții funciare cu o construcție, cadastru pentru alipiri/dezlipiri de terenuri sau de construcții, rectificări de cadastre eronat întocmite, repoziționări de terenuri, modificări de limite etc.

-         depunerea la OCPI a dosarelor întocmite;

Pentru a afla cel mai bun preț cadastru apasă aici ! ( salt la pagina Prețuri)

 
Threesome