Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI IT AL SC CAR TOP SRL"
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

Pagina Oficiala Uniunea-Europeana Pagina Oficiala Guvernul Romaniei Instrumente-Structurale

 

Acte necesare cadastru

I   RIDICARI TOPOGRAFICE
  1)   Actele de proprietate ale imobilului copie xerox;
  2)   Autorizaţie de construcţie si proces verbal de recepţie definitiva in copie xerox;
  3)   Copie xerox a documentaţiei cadastrale referitoare la imobil;
  4)   Actele de identitate ale proprietarilor copie xerox;
 

         II  CADASTRU

                 A. CADASTRU  -  APARTAMENT
  1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
  2)   cererea de recepţie si înscriere, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
  3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
  4)   actele de proprietate in copie legalizata:
         - daca este cumparat de la ICRAL; ICVL TITAN AL SA, copie legalizata dupa Contractul de vanzare cumparare si dupa procesul verbal de predare primire;
         - in cazul in care este cumparat in rate copie legalizata dupa adeverinta de achitare integrala/cerere radiere ipoteca;
   5)   declarație notariala pe propria răspundere pentru imobilele netranscrise la judecătoria de zonă
              - Model act transcris;
              - Model act netranscris
              - Model Declarație Imobil netranscris;
   6)   certificatul fiscal în original, pentru cadastru și intabulare
   7)   copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor;
  PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON. 
-   In cazul în care există o cerere de radiere a ipotecii se mai plătește suplimentar o taxa de 60 RON
-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Contract de Partaj, Certificat de Moștenitor, Sentințe Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate începând cu aprilie 2009 se mai plătește o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

                  B. CADASTRU  -  PRIMA ÎNSCRIERE TEREN
  1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
  2)   cererea de recepţie și înscriere, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
  3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
  4)   extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
  5)   actele de proprietate, după caz, în copie legalizată;
  6)   certificatul fiscal în original (de la taxe si impozite), în care să se precizeze faptul că este pentru cadastru și intabulare și să aibă în el valoarea de impozitare atât pentru teren cât și pentru locuinţă ;
  7)   copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.
PREȚUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120 RON. 
-   Pentru imobilele care au intrat în proprietate printr-un Contract de Partaj, Certificat de Moștenitor, Sentințe Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate începând cu aprilie 2009 se mai plătește o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

                  C. CADASTRU  -  DEZLIPIRE SAU ALIPIRE 
   1)   cererea de solicitare informaţii și convenţie, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
   2)   cererea de recepţie si înscriere, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
   3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea și identificarea imobilului măsurat, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
   4)   extras de carte funciară pentru informare;
   5)   copii xerox după actele de proprietate;
   6)   copii xerox după actele de identitate.
PREȚUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON pentru alipire si 60 RON de lot pentru dezlipire. 
                   D. CADASTRU  -  NECESAR ÎNSCRIEII UNEI CONSTRUCȚII DEFINITIVE PE UN TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ
   1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
   2)   cererea de recepţie si înscriere, se întocmește de beneficiar la sediul firmei;
   3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea și identificarea imobilului măsurat, se întocmește de beneficiar la sediul firmei 
   4)   extras de carte funciară pentru informare;
   5)   copie xerox după planul de amplasament și delimitare a terenului pe care s-a construit sau s-a extins construcţia;
   6)  copie legalizata după autorizaţia de construire și proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul;
   7)  certificatul fiscal în original (de la taxe și impozite), în care să se precizeze faptul că este pentru cadastru și intabulare și sa aibă în el valoarea de impozitare atât pentru teren cât și pentru locuinţă;
   8)   copie xerox după actele de identitate.
PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON + 0,05% din valoarea de impozitare înscrisă în certificatul fiscal.

Threesome