Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI IT AL SC CAR TOP SRL"
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

Pagina Oficiala Uniunea-Europeana Pagina Oficiala Guvernul Romaniei Instrumente-Structurale

 

Procedura mediere

În cadrul procedurii de mediere pot să survină următoarele variante:

1. fie se prezintă ambele părți, de comun acord, mediatorul le va face o informare scurtă - de aproximativ 10-15 minute, cu privire la procedura medierii, avantajele medierii, legea medierii, posibilitatea de rezolvare a conflictului prin mediator.

1.a. dacă părțile nu doresc să încerce soluționarea litigiului prin mediere, se va elibera un CERTIFICAT DE INFORMARE, semnat de ambele părți.

1.b. dacă părțile doresc să încerce soluționarea litigiului prin mediere, se va încheia un contract de mediere cu ambele părți, urmând a se parcurge ședința de mediere propriu -zisă. În situația în care părțile ajung la un acord, ca urmare a parcurgerii medierii, mediatorul va elibera ACORDUL DE MEDIERE, care va fi autentificat de către un birou notarial, și va informa instanța cu privire la stingerea litigiului total / parțial.

2. fie se prezintă doar una dintre părțile din litigiu, (partea interesată, cum o definește legea) cu care mediatorul semnează un CONTRACT DE PREMEDIERE, prin care mediatorul este investit să o invite pe cealaltă parte la mediere. Invitațiile se pot face atât în scris (prin poșta), cât și telefonic. Dacă partea refuză să se prezinte ca urmare a invitației mediatorului, se încheie un PROCES VERBAL de informare a instanței în acest sens.

Litigiile in care este folosita medierea

            Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 115/2012 îmbunătățită prin O.U.G. nr. 90/2012 cu privire la mediere, se naște obligația părților în conflict să se informeze cu privire la mediere și avantajele acesteia. Aceasta obligație apare în tipurile de litigii enumerate la art. 60 indice 1 din Legea medierii, respectiv:

a) în domeniul protecției consumatorilor, când consumatorul invoca existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislația naționala sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor

b) în materia dreptului familiei, în situațiile prevăzute la art. 64;

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajata răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzuta o alta procedura;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a acțiunilor referitoare la Registrul Comerțului și a cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedura civilă;

g) în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penal se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și împăcarea părților înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiția ca victima să își exprime consimțământul de a participa la ședința de informare împreună cu făptuitorul.

În aceste cazuri, partea interesată este ținuta să facă dovada că a participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii.

Threesome