Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI IT AL SC CAR TOP SRL"
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

Pagina Oficiala Uniunea-Europeana Pagina Oficiala Guvernul Romaniei Instrumente-Structurale

 

Expertize

DEFINIȚII

EXPERTIZĂ= raport cu caracter tehnic de cercetare, analiză, efectuate de un expert, la cererea unui organ de jurisdicție, urmărire penală, a unei persoane fizice sau juridice, asupra unei situații, probleme, a cărei lămurire interesează soluționarea unei cauze. Raport întocmit de un expert asupra cercetării făcute.

EXPERT = specialist de mare clasa care posedă cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu autorizată de către Biroul Central de Expertize Tehnice din cadrul Ministerului Justiției. Persoana competenta intr-un anumit domeniu, numita de un organ de stat.

Expertiza tehnică efectuata de experți sau de specialiști din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie EXPERTIZA TEHNICĂ JUDICIARĂ.

Expertiza tehnica efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situații care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie EXPERTIZA TEHNICĂ EXTRAJUDICIARĂ. 

Activitatea de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară este reglementată de Ordonanța 2/2000 și Legea 208/2010.

În acest sens firma noastră execută prin experții judiciari topo-geodezi angajați, rapoarte de expertiză judiciară și extrajudiciară. Experții angajați ai firmei au o vechime în acest domeniu de peste 18 ani. 

            În prezent sunt în lucru următoarele rapoartele de expertiză în dosarele (alt subpagină care va putea fi modificată într-un tabel excel)

Threesome