Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI IT AL SC CAR TOP SRL"
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

Pagina Oficiala Uniunea-Europeana Pagina Oficiala Guvernul Romaniei Instrumente-Structurale

 

Portofoliu CarTop

 

Nr. crt.

 

 

Obiectul contractului

 

 

Cod CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea presta-torului*)

Preţ contract

(lei fără TVA)

Procent  înde-plinit de prestator

%

Cantitate

(U.M.)

 

Perioada de derulare **)+3*)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Elaborarea documentaţiilor cadastrale necesare pentru intabularea terenurilor aparţinând domeniului privat al CNCF „CFR” SA conform HG834 şi evaluarea terenurilor

71354300-7

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – SA

Sucursala regională CF Iaşi

Contractant

unic

134.873(lei)

29672(euro)

70%

1

22.01.2013 –

prezent

3

Măsurători topografice, documentaţii cadastrale şi intabularea în cartea funciară a imobilelor ce aparţin Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva, Direcţia Silvică Constanţa, Harghelia Mangalia

71354300-7

Romsilva, Direcţia Silvică Constanţa

Contractant

unic

103.900(lei)

23512(euro)

100 %

1

26.04.2013- 18.12.2013

4

Elaborarea documentaţiilor cadastrale necesare pentru intabularea terenurilor aparţinând domeniului privat al CNCF „CFR” SA conform HG834 şi evaluarea terenurilor

71354300-7

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – SA

Sucursala regională CF Constanţa

Contractant

unic

85.776(lei)

19410(euro)

 

100%

1

24.12.2012 –

24.12.2013

5

Servicii cadastrale (prime înscrieri, dezmembrări, comasări, scoateri din circuitul agricol) pentru terenuri pe care vor fi amplasate turbine eoliene

71354300-7

ProAgro Energy SRL

Euro WebTechonolgy SRL

Wind Power Invest SRL

Contractant

unic

150.000(lei)

33748(euro)

100%

1

01.09.2012 –

31.05.2014

6

Lucrări topografice și evaluare terenuri pentru obținerea Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului și ulterior întocmirea documentațiilor cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară”cod CPV: 71354300-7, 79419000-4

71354300-7

79419000-4

SNGN ROMGAZ SA,

Sediu : Localitatea Targu Mures, str. Salcamilor, nr. 23, judet Mures

Contractant

unic

280.700,0 lei

65.236 euro

100%

 

24.10.2010-22.01.2013

7

„Intocmire cadastru si inscriere in Cartea Funciara a drumurilor judetene DJ 503 si DJ 504 jud Arges”

71354300-7

REGIA AUTONOMA JUDETEANA  DE DRUMURI  ARGES R.A.

Contractant

unic

65.988,13

100%

1

03.03.2016-05.07.2016

8

”Întocmirea documentaţiilor cadastrale în conformitate cu prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, precum si a HG 834/1991 si criteriilor nr. 2665/1/C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat si intabulare a terenurilor feroviare primite in concesiune, pe raza SRCF Galati – lot 2, 5 și 6”

 

COMPANIA NAŢIONALE DE CĂI FERATE „CFR” S.A. prin Sucursala Reg. CFR Galati

Contractant

unic

818.719,17

100%

3

05.04.2016-05.08.2016

 

 

Threesome