Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"
"DEZVOLTAREA SISTEMULUI IT AL SC CAR TOP SRL"
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

Pagina Oficiala Uniunea-Europeana Pagina Oficiala Guvernul Romaniei Instrumente-Structurale

 

GIS

DEFINIȚIE- GIS este prescurtare sintagmei Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic - în forma SIG în limba română). Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: administrație publică, impozite și taxe, evidență proprietăți, învățământ, sănătate, managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor, etc.

Specific unui GIS este modul de organizare a informației gestionate. Există două tipuri de informație: una grafică care indică repartiția spațială a elementelor cartografice și alta sub formă de bază de date pentru a stoca atributele asociate acestor elemente (de ex. pentru o șosea - lungimea ei, lățimea, numărul benzilor, materialul de construcție, pentru o proprietate – nume proprietar, suprafață, categorie de folosință, construcții, destinaația construcției, număr de camere, evidență persoane cu domiciliul la acea proprietate, etc.).

Informația grafică poate fi de două feluri: raster sau vector. Grafica raster este o modalitate de reprezentare a imaginilor în aplicații software sub forma de matrice de pixeli în timp ce grafica vectorială este o metoda de reprezentare a imaginilor cu ajutorul unor primitive geometrice (puncte, segmente, poligoane), caracterizate de ecuatii matematice. Specific sistemelor GIS este asocierea unui sistem de coordonate geografic matricii de pixeli (la imaginile raster) sau vectorilor - procedeul poarta numele de Georeferentiere. Astfel unui obiect (reprezentat fie printr-o imagine, fie printr-un vector) îi este asociată o poziție unică în Sistemul Informatic Corespunzătoare poziției geografice din lumea reală.

Datorită informațiilor asociate graficii, Sistemele Informatice Geografice beneficiază de toate oportunitățile de interogare pe care le ofera sistemele moderne de baze de date și în plus pot oferi ușor analize orientate pe anumite zone geografice - așa numitele hărți tematice.

Un exemplu comun de Sistem Informatic Geografic îl reprezentă Sistemele de Navigație. Harta rutieră în formă vectorială este georeferențiată astfel încât Sistemul de Poziționare Globală (Global Positioning System - GPS) să poată indica poziția exactă a autovehiculului. Planificarea rutei este în fapt o hartă tematică obținută în urma unei interogări spațiale (căutarea distanței celei mai scurte între două puncte) combinată cu o interogare a bazei de date asociate drumurilor din hartă astfel încât să fie respectate o serie de condiții (limitări de viteză, gabarit, sensuri de circulație, interdicții, etc.).

Datorită impactului pozitiv, sistemele software GIS s-au dezvoltat foarte mult. În acest sens firma noastră executa GIS pentru nevoile persoanelor juridice sau instituții publice .

Threesome